Available courses

این دوره برای دانش آموزان پایه هفتم طراحی شده است.دانش آموزان عزیز می توانند با گذراندن این دوره مهارت های همچون:

 1. مبانی رایانه
 2. کار سیستم عامل ویندوز
 3. واژه پرداز
 4. صفحه گسترده 
 5. پاور پوینت

بدست بیاورند.

این دوره برای دانش آموزان پایه هشتم طراحی شده است.دانش آموزان عزیز می توانند با گذراندن این دوره مهارت های همچون:

 1. میکس و مونتاژ فیلم
 2. صداگزاری
 3. و تمام مطالب کتاب را

بدست بیاورند.


این دوره برای دانش آموزان پایه نهم طراحی شده است.دانش آموزان عزیز می توانند با گذراندن این دوره مهارت های همچون:

 1. الگوریتم فلوچارت
 2. طراحی با رایانه
 3. بازی سازی
 4. انیمیشن سازی

بدست بیاورند.


این درس برای ارسال محتوا و طرح های هنر تشکیل شده است